2022

Voorbij / Over


De kerstshow zit er weer op. Na 3 jaar mochten wij weer een mooie show organiseren. Nu gaat voor iedereen de winterstop beginnen. Bedankt aan alle vrijwilligers! Zonder jullie kunnen wij de kerstshow niet draaien.

The Christmas show is over. After 3 years we were allowed to organize a beautiful show again. Winter break is now starting for everyone. Thanks to all volunteers! We can’t run the Christmas show without you.

Welkom


Welkom op de 43e Kerstshow.
Wij danken u allen voor uw deelname aan onze show! Als exposant, bezoeker, standhouder, vrijwilliger, keurmeester, partner of leverancier.
Speciale dank aan onze Sponsor: ProPlan
Als organisatie hebben wij alles in het werk gesteld om de Kerstshow weer als vanouds tot een mooi en sfeervol evenement te maken.
Speciale dank aan onze trouwe groep van vrijwilligers en de ringmedewerkers die dagelijks klaar staan om alles in en om de keuringsringen voor de exposanten en bezoekers goed te laten verlopen.
Wij wensen u heel veel plezier en succes tijdens deze twee dagen in de volle breedte van onze gezamenlijke passie de “hond”.
Bestuur Kynologenclub Nijmegen e.o. Noviomagum / “De Kerstshow”

Welcome to the 43e Kerstshow
We thank you all for your participation in our shows! As exhibitor, visitor, trade stand holder, volunteer, judges, partner or supplier.
Special thanks to our Sponsor: ProPlan
We have made every effort to make the Christmasshow to a great event.
Special thanks to our loyal group of volunteers and ring stewards seeing to it daily – in and around the rings runs smoothly in- and around the rings.
We wish you lots of fun and good luck during these two days in the full breadth of our shared passion the “dog”.
Board of Kynologenclub Nijmegen e.o Noviomagum / “The Kerstshow”

Gedelegeerde Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland:
17-12-2022
18-12-2022

Bezoekers / Visitors info

De keuringen startten om 9.30 en eindigen om ca.17.00
Vanaf 15.15 starten de eindkeuringen in erering.
Toegangskaarten zijn te koop aan de kassa
Volwassen personen €7,50
Kinderen en 65+. €5,00
Bezoekers hond. €7,50
Een tijd schema met welke rassen hoe laat gekeurd worden vind u hier:
Link: Tijdschema voor alle rassen per FCI groep/ras.

 

 

The judging started at 9.30 am and end at approx. 5.00 pm
From 15.15 the final judging starts in ring of honour.
Entrance tickets are for sale at the box office
Adults €7.50
Children and 65+. €5.00
Visitors dog. €7.50
A time schedule with which varieties are inspected at what time can be found here:
Link: Timetable for all breeds per FCI group/race.

Inschrijving gesloten / Registration closed

Inschrijving is gesloten!!!
Uiterlijk woensdag 14 december krijgt u een mail met uw toegangsbewijs, ringnummer en tijd dat uw hond gekeurd wordt.
Zie ook pagina Exposanten.

Registration is closed!!!
You will receive an email with your admission ticket, ring number and time when your dog will be inspected by Wednesday 14 December at the latest.
See also page Exposanten.

NederlandsEnglishDeutsch