Klassen

JONGSTE PUPPYKLASSE:
Voor honden die op de dag waarop de hond wordt geshowd de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en niet ouder zijn dan 6 maanden.

PUPPYKLASSE:
Voor honden die op de dag waarop de hond wordt geshowd de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en niet ouder zijn dan 9 maanden op de dag van de keuring.

JEUGD KLASSE:
Voor honden die op de dag waarop de hond wordt geshowd de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en niet ouder zijn dan 18 maanden.

JONGE HONDEN/TUSSEN KLASSE:
Voor honden die op de dag waarop de hond wordt geshowd de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en niet ouder zijn dan 24 maanden.

KAMPIOENS KLASSE:
Voor honden van 15 maanden oud en die een nationale of internationale F.C.I.-kampioenstitel hebben behaald.

OPEN KLASSE:
Voor honden die op de dag waarop de hond wordt geshowd de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.

GEBRUIKSHONDEN KLASSE:
Deze klasse is alleen voor gebruikshonden, hiertoe dient dan ook een kopie van een gebruikshondenverklaring afgegeven door het overkoepelend orgaan van het land waarin de eigenaar van de hond woonachtig is bijgevoegd te worden. Is dit bewijsstuk niet bijgevoegd, dan wordt de hond automatisch in de open klasse ingeschreven!

VETERANEN KLASSE:
Voor honden die op de dag waarop de hond wordt geshowd de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.

KOPPEL KLASSE:
Voor een reu en een teef van hetzelfde ras (variëteit) en eigendom van dezelfde exposant en ingeschreven in een van de hierboven vermelde klassen.