Welkom


Welkom op de 43e Kerstshow.
Wij danken u allen voor uw deelname aan onze show! Als exposant, bezoeker, standhouder, vrijwilliger, keurmeester, partner of leverancier.
Speciale dank aan onze Sponsor: ProPlan
Als organisatie hebben wij alles in het werk gesteld om de Kerstshow weer als vanouds tot een mooi en sfeervol evenement te maken.
Speciale dank aan onze trouwe groep van vrijwilligers en de ringmedewerkers die dagelijks klaar staan om alles in en om de keuringsringen voor de exposanten en bezoekers goed te laten verlopen.
Wij wensen u heel veel plezier en succes tijdens deze twee dagen in de volle breedte van onze gezamenlijke passie de “hond”.
Bestuur Kynologenclub Nijmegen e.o. Noviomagum / “De Kerstshow”

Welcome to the 43e Kerstshow
We thank you all for your participation in our shows! As exhibitor, visitor, trade stand holder, volunteer, judges, partner or supplier.
Special thanks to our Sponsor: ProPlan
We have made every effort to make the Christmasshow to a great event.
Special thanks to our loyal group of volunteers and ring stewards seeing to it daily – in and around the rings runs smoothly in- and around the rings.
We wish you lots of fun and good luck during these two days in the full breadth of our shared passion the “dog”.
Board of Kynologenclub Nijmegen e.o Noviomagum / “The Kerstshow”

Gedelegeerde Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland:
17-12-2022
18-12-2022

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als 2022, Nieuws