Showvoorwaarden

Tentoonstelling:
De tentoonstelling wordt gehouden onder het beschermschap van de FCI en onder de voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. Iedere exposant wordt geacht bekend te zijn met het Kynologisch Reglement en men kan zich dan ook nooit op onbekendheid hiervan beroepen.

Niet toegelaten worden:
Honden met een huid- of ooraandoening. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald. Honden die in het bezit zijn van een Nederlandse eigenaar en niet ingeschreven zijn in het NHSB boek. Honden die zijn gecoupeerd.

(Verplichte) Entingen en EU Dierenpaspoort:
Voor honden komend uit het buitenland is, conform Nederlandse wetgeving, Rabiës enting verplicht. Voor alle op de tentoonstelling aanwezige honden, inclusief bezoekers- en/of demonstratie honden, moet men het EU dierenpaspoort bij hebben en deze op verzoek kunnen tonen.

Inschrijving en betaling:
Men dient gelijktijdig met de inschrijving het inschrijfgeld over te maken. Inschrijving verplicht tot betaling, ook als u uw hond voor de show moet afmelden. Exposanten die na de sluitingsdatum nog niet hebben betaald, maar wel ingeschreven hebben worden bij het bereiken van het maximum aantal honden geweigerd.

Keuringen:
De keuringen vangen aan om 10:00 uur. Iedere exposant is verplicht om ervoor te zorgen dat hij/zij op tijd bij de ringen aanwezig is. Iedere deelnemer werpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de keurmeester.

Benching:
Op onze show is geen benching aanwezig. Natuurlijk mag u ook uw eigen bench meenemen, u dient er wel voor te zorgen dat deze niet hinderlijk geplaatst wordt of de gangpaden blokkeert. Zorg dus voor vrije paden langs de ringen, nooduitgangen en brandslangen.

Schade:
Iedere exposant is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die zijn/haar hond aan derden toebrengt. Deze schade kan nimmer op de organisatie worden verhaald. De vereniging wijst indeze elke aansprakelijkheid af. De organisatie houdt zich het recht voor om agressieve honden en/of eigenaren de toegang tot de tentoonstelling te weigeren, of deze uit het tentoonstellingsgebouw te laten verwijderen.

Overmacht:
Wanneer door overmacht de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats. Wanneer u zelf door overmacht niet aanwezig kunt zijn op de tentoonstelling, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

HondenWelzijnTeam:
Ook op onze show zal het HondenWelzijnTeam van de Raad van Beheer aanwezig zijn. Het team bestaat uit ervaren mensen uit de kynologie, die ervaring hebben met de omgang tussen mens en hond. Dit team zal niet als politieagent optreden, maar exposanten er op attent maken dat honden op een verantwoorde wijze moeten worden behandeld. Exposanten zullen er op gewezen worden als bijvoorbeeld honden te lang zonder water, zonder aandacht alleen in de bench verblijven of honden, die te lang onbewaakt op een trimtafel staan in een gefixeerde stand en/of honden die ruw worden voorgebracht.

In 99% van de gevallen gaan exposanten uitstekend met hun honden om. Maar uiteraard gaan we voor 100% hondvriendelijke tentoonstellingen!

Sponsor:
Bij aanmelding stemt u in met het feit dat wij u namens onze sponsor, één e-mail voor aanvang van de show toezenden.