Exposanten

Kerstshow 2022 werd gehouden op 17 en 18 december 2022 in de Evenementenhal te Gorinchem.
Catalogus Kerstshow 2022, gedragregels, voorwaarden.


De tentoonstelling werd gehouden onder het beschermschap van de FCI en onder de voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.