Aanvang keuringen

De keuringen beginnen om 9.30 uur.
Zowel zaterdag als zondag.

Judging starts at 9:30 am.
Saterday and sunday.